MASKE İHRACAT İZNİ

cerrahi maske

MASKE İHRACATI VE MASKE İHRACAT İZNİ NASIL ALINIR

MASKE İHRACATI

Covid-19 salgını sebebiyle son zamanlarda cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum ve eldiven gibi tıbbi ürünlere talep artmıştır. Çoğu ülke bu tarz ekipmanlara ihtiyacın bir anda artması sebebiyle medikal ekipmanların satışına ve pazarlanmasına bazı düzenlemeler getirmiştir. Türkiye’de bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu bir kararla maske satışını yasaklamış, ihracatını ise özel izinlere bağlamıştır.

MASKE İHRACATI YASAK MI? MASKE İHRACATI YAPILABİLİR Mİ?

Maske, tulum, eldiven, solunum cihazı ve yoğun bakım monitörü gibi ekipmanların ihracatı ilk önce yasaklanmış. Ardından bazı özel izinlere bağlanmıştır. Covid-19 hastalığından korunmak için büyük önem teşkil eden cerrahi tip maskeler, ülkemizde çok sayıda üretilmektedir. Bugün itibarıyla maske üretim lisansı olan ve bakanlığa kayıtlı 384 firma vardır. Ülke genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan seferberliğe Hazır Giyim ve Konfesiyoncular birlikleri de destek vermiş ve maske üretimi günlük bazda milyonları geçmiştir.

Son zamanlarda üretilen maske sayısının ülke ihtiyacından fazla olması sebebiyle maske ihracatına onay çıkmıştır. Ancak maske ihracatı belirli kurallar çerçevesinde izne tabi edilmiştir.

MASKE HANGİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLEBİLİR?

Şuan için Bakanlık ve Devlet Malzeme Ofisi’nin belirlediği koşullar sağlandığı takdirde bütün ülkelere ihracat yapılabilir.

MASKE İHRACAT İZNİ NASIL ALINIR? BAKANLIKTAN MASKE İZNİ ALMAK

İhracatı ön izne bağlanan koruyucu maske ve tulumların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne bir kısım hibe yapılarak ihracatına izin verilmiştir.

Bu durumda maske ihracatı yapmak için belirli miktarda ürünü DMO’ya hibe etmelisiniz. Peki nekadar hibeye ne kadar ihracat izni veriliyor. Gelin şimdi buna göz atalım.

MASKE İHRACATINA İZİN ALMA KURALLARI NEDİR?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın maske ve medikal ürünlerin ihracatının ihracatı için yaptığı düzenlemeler aşağıdaki gibidir. Covid-19 salgınının ilk günlerinde satışı tamamen yasaklanan maske, artık ön izin alındıktan sonra yurt dışına satılabiliyor. İhracat için bakanlığın yayınlamış olduğu kurallar kapsamında İTKİB ihracatçı birliğinin yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir;

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ile koruyucu maske, tulum, koruyucu önlük, tıbbi ve cerrahi maske ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmış ve 19.04.2020 tarihi itibari ile de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske ile koruyucu tulum sağlık ürünlerinin tedarik ve dağıtımında görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, DMO Genel Müdürlüğü ile Cerrahi Maske, FFP3/FFP2/N95 Maske ve Koruyucu ürünlerinin üretimini/tedariğini yapan yüklenici firmalarla imzalanacak sözleşme çerçevesinde DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen ürün bilgilerinin, DMO Genel Müdürlüğünce TİTCK’e bildirilmesi sonucunda TİTCK tarafından yüklenici firmalara ihracat izni verilecektir.

Yüklenici firmaların sözleşme şartlarına uygun olarak DMO Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiği ve kabulü yapılan ürün sayısı haftalık olarak DMO tarafından TİTCK’na yazılı olarak bildirilecek olup, teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından yüklenici firmaya ihracat izni verilecektir.

Yüklenici firmaya verilecek olan ihracat izin belgesi yüklenici tarafından kullanılabileceği gibi üçüncü bir kişiye de devredilebilecektir.

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/gundem-ana-sayfa-duyurular-ihracati-on-izne-baglanan-koruyucu-maske-ve-tulumlarin-devlet-malzeme-ofisi-genel-mudurlugune-teslimi-hakkinda.html

MASKE İHRACATI PROSEDÜRLERİ

Maske ihracatında hibe rakamları nedir?

Maske ihracat sisteminin işleyişinde hibe karşılığı ihracat izni esas alınmıştır. Bu kapsamda ihracat yapmak isteyen firmalar günlük taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla hibe ettikleri ürünlere karşılık belirlenen miktarlarda ihracat yapabileceklerdir.

Bu durum:

– Cerrahi maske için 1 adet maske hibe karşılığında 1 adet cerrahi maske ihracat izni

– N95 maske için 1 adet maske hibe karşılığında 1 adet N95 maske ihracat izni

– Koruyucu tulum için 1 adet tulum hibe karşılığında 2 adet ihracat izni

şeklinde geçerli olacaktır.

Ayrıca, çaprazlama şeklinde 

– 2 adet N95 maske 1 adet koruyucu tuluma

– 20 adet cerrahi maske 1 adet koruyucu tuluma

– 10 adet cerrahi maske 1 adet N95 maskeye eş sayılacaktır.

MASKE İHRACAT İZNİ HANGİ KURULAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK?

DMO’ya hibe edilen ürünler için ihracat izni süreci TİTCK ve DMO tarafından yürütülecektir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için T.C. Sağlık Bakanlığı websitesini ve DMO’nın websitesini inceleyebilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.